zondag 16 april 2017

EVOLUTIE van Cryptocurrency of virtueel geld in België.

Hoe zit het in België ?

#fraudegevoelig #gereguleerd

Wat zijn de vaststellingen in ons land?

Dirk Dierickx: ‘In België hebben we virtueel geld ongeveer drie jaar geleden zien opduiken in onze dossiers. Maar we stelden vast dat bedrijven, een gewone winkel of een pizzaverkoper, dat vooral deden om hip te zijn. Ze aanvaarden cryptocurrency van hun klanten, maar ze zetten die meteen om.'
'Bijvoorbeeld een bezinestation: iemand kwam tanken met bitcoins, maar een half uur later had het tankstation die alweer omgezet in euro’s. Waarom? Door de grote fluctuatie. De bitcoin was ooit meer dan 1.000 euro waard, maar zakte ook al naar 400 euro. Ondernemers en handelaars willen dat risico niet nemen. Ze gebruiken de coins voorlopig alleen als een commerciële troef om meer te verkopen. Dat is tot nu onze vaststelling. Maar als het gaat om drugshandel en witwassen dient cryptocurrency om fraude te plegen. En daar richten we onze pijlen op.’

Ons onderzoek brengt aan het licht dat steeds meer Vlamingen hun heil zoeken in virtuele munten als alternatief voor een spaarboekje dat niets oplevert.

Dierickx: ‘Het valt ons op dat België een eiland is: in onze buurlanden is de bevolking al veel actiever bezig met het ‘block chain’-systeem achter virtueel geld. Een derde van de ‘nodes’ (de tussenstations, red.) die de transacties registreren, zit in de VS. Nog een derde is verspreid over onze buurlanden: het VK, Nederland, Duitsland en Frankrijk.’
‘Eigenlijk heb je maar enkele groepen gebruikers. Je hebt de ‘wereldhervormers’, een kleine groep die na de financiële crisis de banken niet meer wil steunen. Je hebt gebruikers die leven in landen waar repressie heerst. En je hebt criminelen en mensen met minder goede bedoelingen. Ook bij ons. Daarom patrouilleren wij op het ‘dark web’.’

Bron = tijd.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

1 op 3 mensen ondervoed, al dan niet met Obesitas !

Eén op de drie mensen wereldwijd lijdt aan ondervoeding, al dan niet gecombineerd met obesitas.   Volgens het deze week verschenen  Glo...