woensdag 24 juni 2015

Strawberries = Did you know that ... ?

Did you know that ....


  • 8 strawberries gives you more vitamine C then one orange ?
  • a strawberrie has about 200 seeds average and also the only fruit is with seeds on the outside ?
  • strawberries are rich in antioxidants, vitamines A & B, potassium, iron and calcium? They contain moreover a lot of fibers.
  • strawberries contain a very low amount of calories: 25 Kcal / 100 gram? They give quickly a satisfied feeling which makes you lesser craving between meals along.
  • strawberries contains acids which makes your tooths whiten more naturally ?
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

ETA sluit de ontstekingsschakelaar in de cox-2- en lox-paden af ​​

Noel Turner's levensverhaal = Ik speelde in de vroege jaren 70 van de vorige eeuw een belangrijke rol in de ontwikkeling van de greenl...