zaterdag 2 november 2013

GoPro: Fireman Saves Kitten

You don't have to be a hero or anything particular. You just gotta be human and have emotions. When your emotions are gone, what's left from being a human ? Great job by the way.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

ETA sluit de ontstekingsschakelaar in de cox-2- en lox-paden af ​​

Noel Turner's levensverhaal = Ik speelde in de vroege jaren 70 van de vorige eeuw een belangrijke rol in de ontwikkeling van de greenl...