zaterdag 19 oktober 2013

Natural Cures Not Medicine: The man who lives without money

Natural Cures Not Medicine: The man who lives without money: Irishman Mark Boyle tried to live life with no income, no bank balance and no spending. Here’s how he finds it. If someone ...

Sounds great to have plenty time to rediscover friendship for real ... Trust needs to build up again but if you don't have nothing , you have nothing to loose besides "friendship". Gotta try that out if nothing else matters ...

great blog , thx for sharing with us , quiet inspiring and full available . I just wonder how you get on the internet :D

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

ETA sluit de ontstekingsschakelaar in de cox-2- en lox-paden af ​​

Noel Turner's levensverhaal = Ik speelde in de vroege jaren 70 van de vorige eeuw een belangrijke rol in de ontwikkeling van de greenl...