donderdag 25 juli 2013

Bad news, good news

Sometimes you just think, 
i've heard enough bad news in my life 
besides that all is good and will be ok ;-)

Always the paradox that all will be fine in the end. 

Well if that ends up at the end of your life , 

you are really fooled :D

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

ETA sluit de ontstekingsschakelaar in de cox-2- en lox-paden af ​​

Noel Turner's levensverhaal = Ik speelde in de vroege jaren 70 van de vorige eeuw een belangrijke rol in de ontwikkeling van de greenl...