dinsdag 30 april 2013

Frezzor omega 3 black met groenlipmossel olie, uw natuurlijke ontstekingsremmer, sterker dan visolie


Our body has a natural anti-inflammatory effect throughout life because inflammations are also a part of our health. When this gets out of balance by too much omega 6 (fried foods, cakes, sweets, ...) to consume then get the inflammation prevail.

A banal thing can cause huge problems. Itself out is the message and preferably without medication course. Your doctor judges but of course doing preventive work is preferable . Adjusting your diet to the needs of our time.
Omega 3 ins't made naturally ​​in your body and should therefore be obtained from your foodhabits / diet.

Qualitatively speaking, omega 3 black frezzor the strongest and purest omega 3 on the planet. As far as known. The natives know the healing effect of the green-lipped mussel oil. Been for many centuries. Our prosperity diseases are caught up in their stride after the colonization was launched.

One fact is that the anti-inflammatory effect of green-lipped mussel oil on a natural basis is many times higher than the fish oil or any other known marine oils such as krill oil, etc.. . Present the unique omega 3's from the greenlipped mussel,  as ETA isn't in any other living organism and works at the cellular level. Preventive support against lifestyle diseases, autoimmune diseases, asthma, muscle diseases, arthritis, pain, allergies, improved brain function. Supported the nervous system. In other words, it is essential for a healthy lifestyle. Start here and find out when you need to hold out great times. There are some healthy side effects including the detoxifying effect. #frezzor


Did you notice the frezzor for free option ? check it out here

Ons lichaam heeft een natuurlijk ontstekingswerende werking gedurende heel het leven omdat ontstekingen een broodnodig deel zijn voor onze goede werking van het lichaam. Wanneer dit
in onbalans geraakt door teveel omega 6 (gefrituurd voedsel, koeken, snoep, … ) te consumeren dan krijgen de ontstekingen de overhand.

Een banaal iets kan dan enorme klachten veroorzaken. Uitzieken is de boodschap en liefst zonder medicatie uiteraard. Uw dokter oordeelt daar natuurlijk over maar preventief werken is oa. uw voeding aanpassen  aan de noden van deze tijd. 
Omega 3 word niet aangemaakt in uw lichaam en moet daarom uit de voeding worden gehaald.

Kwalitatief gezien is omega 3 frezzor black de sterkste en zuiverste omega 3 op de planeet. Voor zover bekend. De inheemse bevolking kent al gedurende vele eeuwen de helende werking van de groenlipmossel olie. Onze welvaartsziektes zijn er bij hun pas ingeslopen nadat de kolonisatie van start is gegaan. 


1 feit is dat de onstekingswerende werking van de groenlipmossel olie op natuurlijke basis vele malen hoger is dan de visolie of enige andere bekende maritieme olies zoals krill olie , etc.. . Door de unieke omega 3's , zoals ETA niet aanwezig in enig ander levend organisme, werkt het op celniveau. Preventief ondersteunend tegen welvaartsziektes, autoimuumziektes , astma, spierziektes, gewrichtsontstekingen , pijn, allergies, verbeterd hersenfuncties. Ondersteund het  zenuwstelsel . Maw het is onmisbaar voor een gezonde levensstijl . Begin hier en stel vast dat u als u volhoud mooie tijden tegenmoet gaat. Er zijn enkel gezonde nevenwerkingen door de ontgiftende werking oa. 

Change your health, one step at a time.
ETA sluit de ontstekingsschakelaar in de cox-2- en lox-paden af ​​

Noel Turner's levensverhaal = Ik speelde in de vroege jaren 70 van de vorige eeuw een belangrijke rol in de ontwikkeling van de greenl...